Page 3 - Katalog za peskanje in izreze iz peskanih folij
P. 3

Predstavljamo vam katalog vzorcev, ki jih uporabljamo za peskanje stekel ali razreze iz peskanih folij.Razlika med peskanim steklom in folijo je v uporabnosti. Namreč peskano folijo lahkovedno zamenjate in je tudi neobčutljiva za prstne odtise. Peskana in jedkana stekla, pa je stalno potrebno čistitit, saj se na njih vse pozna... od drobnih rokic, do uma-zanije in vodnega kamna....Vse vzorce v katalogu lahko izrežemo kot negativ ali pozitiv. Motivi se lahko prilagajajo, la-hko pa izrišemo popolnoma nov vzorec v skladu z vašimi željami.Izris novega vzorca, se obračuna v skladu s predhodnjim dogovorom.Peskano folijo lahko tudi potiskamo in tako še do- datno poudarimo motiv.


   1   2   3   4   5